U-S-A

Info

Nejvyšší vrcholy USA se nachází na Aljašce v Aljašském pohoří. Peidmont Mírně zvlněné území. Délka asi 1 000km. Výška 100-550m n.m. Úrodná zemědělská oblast, na severu pěstování ovoce,tabáku, na jihu zejména bavlny.Appalačské pohoří = Appalachian MountainsDélka 2 300km, šířka až 800km, maximální výška Mount Mitchel .. více v sekci Geografi

ESTA

Chcete vycestovat do USA? Vyplňte tento formulář, který spolu s biometrickým pasem tvoří vstup do USA pro Čechy. LINK třeba na: slovakia.usembassy

Počasí v USA

Click for New York, New York Forecast

Click for San Francisco, California Forecast

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo tvoří zejména běloši (74%, 1995),
Afroameričané (12%),
Hispaňoameričané (10%),
Asiaté (3%),
indiáni a Eskymáci (dohromady 0,8 %).Osídlení USA je výsledkem míšení různých etnických a rasových skupin, dlouholetý trend kulturních homogenizace (idea amerického národa). Trvalé silné přistěhovalectví, v součastnosti nejvíce z Asie a Latinské Ameriky. Rozsáhlé etnické komunity, hlavně ve městech. Přirozený přírůstek obyvatel 0,6% ročně (1997). Střední délka života mezi bělochy u mužů 73 let, žen 80 let, mezi ostatními u mužů 67 let, žen 76 let (1995).
Negramotnost asi 3%. Urbanizace 76,4% (1996). 39 aglomerací s více než 1 mil. obyvatelstva soustřeďuje 50% obyvatel USA (1990).
Náboženství protestantské (51%, 1995, zejm. baptisté, metodisté, luteráni),římskokatolická (21%), židovské (2%, početně nejvíce na světě), muslimské (2%).Úřední jazyk je angličtina, mluví se i španělsky.

Nemoci
V Severní Americe nehrozí návštěvníkům žádné zvláštní riziko neobvyklých infekcí, pouze v některých oblastech USA se vyskytují v přírodních ohniscích různá virová horečnatá onemocnění přenášená komáry a klíšťaty (dokonce i mor) udržující se v ohraničených přírodních ohniscích mezi zvířaty. Riziko nákazy je tu ovšem minimální.Vážným problémem celé Ameriky je ochrana životního prostředí. V prérijních oblastech dochází v důsledku rozorání velkých ploch k erozi půdy. Značné škody způsobují kyselé deště z ovzduší znečištěného průmyslovými závody na severovýchodě USA a v jihovýchodní části Kanady. Na druhé straně Spojené státy a Kanada dosáhly významných úspěchů při snižování škodlivých výfukových plynů z automobilových motorů.
.

Vycestování do USA

Chcete vycestovat do USA? Vyplňte tento formulář, který spolu s biometrickým pasem tvoří vstup do USA pro Čechy. LINK třeba přes slovenské rozhraní na: slovakia.usembassy